Центр незалежних соціологічних досліджень

Маркетингові дослідження

В умовах постійного зростання кількості інформації, з якою кожен має справу щоденно, іноді важко обрати саме ту, що відповідає Вашим потребам та дає відповіді на актуальні для Вас запитання.

Стовідсоткове задоволення інформаційного запиту можливо за умов проведення цільового маркетингового дослідження, розробленого виходячи з тих цілей та завдань, які на даний момент стоять перед Вами.

Напрямки досліджень

Дослідження споживачів, товарів/послуг:

 • Оцінка рівня споживання та ставлення до товару/послуги, фірми-виробника
 • Отримання інформації щодо звичок та поведінки споживачів по відношенню до товару/послуги…
 • Побудова соціально-демографічного та соціально-економічного портрету представників цільової групи відповідного товару, фірми

Дослідження конкурентів:

 • Визначення плюсів та мінусів компаній-конкурентів;
 • Аналіз специфіки товарів/послуг, що надаються;
 • Аналіз цін, умов роботи з клієнтами та партнерами.

Дослідження ринків

 • Оцінка обсягу ринку;
 • Визначення динаміки ринку;
 • Сегментація ринку;
 • Проведення конкурентного аналізу ринку: доля ринку головних учасників, аналіз цін, номенклатура товарів/послуг тощо;
 • Оцінка попиту та споживання.

Дослідження ефективності реклами:

 •  Тестування рекламного продукту до його виходу;
 •  Спостереження за рівнем задоволеності споживачів рекламою;
 •  Визначення сильних та слабких сторін рекламного продукту.

Дослідження якості обслуговування

Дослідження цін