Центр незалежних соціологічних досліджень

Соціально-політичні дослідження

Специфіка розгортання політичних процесів як на регіональному, так і на національному рівнях потребує постійного відстеження динаміки змін електоральних уподобань, а також аналізу найбільш нагальних потреб мешканців конкретного населеного пункту. Тому адекватно оцінити свій електоральний потенціал та перспективи змін існуючої ситуації можливо, спираючись на достовірну, своєчасну та якісну інформацію. Її Ви отримуєте в ході спеціального дослідження, розробленого відповідно до Ваших цілей та завдань.

У Вас існує потреба у…

  • визначенні своєї електоральної ніші
  • розробці програми позиціонування окремих суб’єктів політичного простору з урахуванням специфіки електоральних очікувань мешканців Запорізького регіону
  • відстеженні динаміки електоральних рейтингів
  • розумінні потенційних бар’єрів у сприйнятті політичних сил, окремих політиків, програмних положень тощо
  • тестуванні ефективності політичної реклами, слоганів, окремих програмних положень…

В такому випадку задовольнити її можна, звернувшись у Центр незалежних соціологічних досліджень, фахівці якого розроблять дослідницьку пропозицію з детальним описом переваг та обмежень від використання різних дослідницьких методів та запропонують оптимальний варіант методології дослідження.