Центр незалежних соціологічних досліджень

Університетські дослідження

Наскільки актуальним є питання забезпечення рівних можливостей для чоловіків та жінок серед студентів та співробітників ЗНУ? Чи простежується різне ставлення за гендерною приналежністю? У чому полягають ці відмінності?

Проміжні результати гендерного аудиту у Запорізькому національному університеті, березень 2015